PD. Cahaya Abadi

Bodhi Tape

Lem Cair

Lem Cair

Ukuran lem cair:
☆ Lem cair tipe C botol Rp. 165.000/pack @ 10 pack/box
☆ Lem cair tipe D botol Rp. 230.000/pack @ 10 pack/box
☆ Lem cair tipe G botol Rp. 273.500/pack @ 10 pack/box
☆ Lem cair Handsome Rp. 140.000/pack @ 12 pack/box